Demonstratiedag vlasbewerking

Op zaterdag 31 augustus is er een demonstratiedag rondom de verwerking van vlas.

De verwerking is een langdurig en moeilijk proces. Voordat van vlas een bruikbaar product wordt gemaakt, zoals linnen of olie, moet het heel wat bewerkingen ondergaan: plukken, repelen, roten, braken (of beuken), zwingelen en hekelen.

Vroeger gebeurde dit met de hand. Het was zwaar en vies werk. Later kwam de mechanisatie. Een aantal van deze machines zijn deze dag bij het museum te zien.

Het repelen op de repelbank kunnen mensen zelf proberen. Bij het repelen worden de zaadbolletjes via een soort kam, losgemaakt van de stengel (zie foto).

 

Ook wordt er deze dag gebraakt en gehekeld. Dit gebeurt door  Craft Council Nederland. Zij hebben mensen in heel Nederland uitgenodigd hun eigen 1m2 vlas te verbouwen. Hiermee hebben ze als doel om mensen weer de mogelijkheid te bieden om eigen textiel te produceren en een kleinschalige linnenproductie in Nederland te herstellen. Veel mensen waren  geïnteresseerd om mee te doen en deze deelnemers gaan deze dag hun eigen vlas bij het museum braken en hekelen.

 

Verder zijn er vlasspinners aanwezig die laten zien hoe van vlas draad wordt gemaakt die weer gebruikt kan worden voor linnen.

 

Kortom het hele verhaal van vlas tot linnen wordt deze dag getoond.