18 mei t/m 14 juni 2023

Iconen van het platteland: een reizende buitenexpositie!

 

Deze zomer reist de buitententoonstelling ‘Iconen van het platteland, historische boerderijen op weg naar de toekomst’ door Nederland. Van 18 mei tot 14 juni is de tentoonstelling te bezoeken bij het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Hier komt de agrarische geschiedenis van Friesland op een boeiende wijze samen met de kansen die agrarisch erfgoed biedt voor de toekomst.

 

In de expositie ‘Iconen van het platteland’ komt de historische waarde van boerderijen en hun rol in het landschap aan de orde. De expositie wijst op de kansen die herbestemming van boerderijen biedt voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland. Geen nostalgie, maar de blik gericht op de toekomst met oog voor de geschiedenis.

 

Met een sprekende vormgeving zet de expositie agrarisch erfgoed in de schijnwerpers. Het laat zien hoe het platteland is veranderd en hoe agrarisch erfgoed waardevol kan zijn, ook voor generaties na ons. De buitententoonstelling is gratis toegankelijk.

 

 

 

Opening staketsel

 

 

Boerderij in beweging

Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van het programma Boerderij in beweging, een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN), in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Nationaal Restauratiefonds. Het zet zich in voor het gebruik van agrarisch erfgoed in de ontwikkeling en herinrichting van een leefbaar platteland.

 

Kijk voor de data per locatie en meer informatie op: www.boerderijinbeweging.nl/expositie/