Bestuur Stichting Fries Landbouwmuseum

 

RSIN: 008916913 | KvK: 41001976

 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

De heer G. Kooistra (voorzitter)

De heer G. Schaaf (penningmeester)

De heer Tj. de Boer (secretaris)

De heer T. van der Kooi

De heer J.K. Oldenbroek

Mw. J.W.J. Noordman

De heer H. van der Zwaag

 

Beloningsbeleid:
De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning.

 

ANBI-Status

Het Fries Landbouwmuseum heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat maakt uw zakelijke of particuliere bijdrage aan het museum fiscaal aftrekbaar. Schenken aan het museum levert u dus belastingvoordelen op.