Zondag 12 november 2023

 

Lezing Boerderijbouw in Greidhoek en Bouwhoek tussen 1860 en 1960

 

door oud aannemer Sjoerd O. Burggraaff

 

In het eerste deel van zijn lezing gaat de spreker in op drie generaties Burggraaff die sedert 1860 een geleidelijk groeiend Fries bouwbedrijf hebben gehad en daarbij vooral in de periode 1860-1960 talrijke boerderijen van het traditionele type in Fryslân hebben gebouwd.

 

Vervolgens gaat hij in op het bouwproces van een traditionele Friese boerderij. Veel bouwopdrachten kwamen voort uit herbouw van een door brand verwoeste boerderij. Voor aannemer die meestal ook als ontwerper optrad, moest eerst bekend zijn hoeveel geld er  voor de herbouw beschikbaar was. Het proces begon daarna met het op eigen terrein ‘prefab’ maken van het hele gebint.

 

Dat pasgemaakte pakket hout ging dan per schip en later ook over de weg naar de bouwplaats. Een belangrijk evenement was het ‘byntrjochtsjen’, het spannende en gevaarlijke oprichten van de zware constructie die de grote schuur draagt. Daarbij werd de nodige mankracht ingezet en allerlei slimme hijstechnieken. Daarna volgde de afbouw met een grote bouwploeg. Met unieke foto’s wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk ging.

 

In het tweede deel van de lezing behandelt Burggraaff drie voorbeelden van boerderijen die door zijn pake en heit zijn gebouwd in respectievelijk 1928, 1947 en 1955.

 

In 1928 bouwden zij in Loon op Zand (NB)een enorme Friese stjelpboerderij voor 120 stuks vee. Hoe zij deze grote opdracht buiten de provincie aanpakten wordt in woord en beeld uit de doeken gedaan. Daarbij worden diverse bouwtekeningen en foto’s getoond. Ook de ontwikkeling van deze boerderij in latere jaren krijgt aandacht.

 

In 1947 bouwde het bedrijf de kop-hals-romp boerderij Groot Lammema bij Minnertsga. Dit was een van de grootste boerderijen in onze provincie. Bijzonder was dat deze met gelijmde houten spanten is gebouwd.

 

Het derde voorbeeld dat wordt besproken is de in 1955 door hen gebouwde Wibranda State in Hichtum, in opdracht van de adellijke familie Schwartzenberg thoe Hohenlansberg.

 

Bij alle delen van het verhaal toont Burggraaff beeldmateriaal in de vorm van bouwtekeningen en talrijke foto’s. Ook zullen er enkele panelen met tekeningen en foto’s in de zaal zijn opgesteld.

Het oprichten van een gebint

 

Programma

13.30 – 14.00  Inloop bezoekers

14.00 – 14.10   Welkomstwoord voorzitter Boerderijenstichting Fryslân

14.10 – 14.30    Eerste deel van de lezing

14.30 – 14.50   Pauze met koffie/thee

14.50 – 15.20   Tweede deel van de lezing

15.20 – 15.40   Gelegenheid voor vragen

15.50                 Einde bijeenkomst

 

Lezing door Sjoerd O. Burggraaff

Datum:  zondag 12 november

Tijdstip:  14.00 uur tot 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur

Aantal:   max. 80 personen

Entree:   € 8,00 per persoon (gratis voor Donateurs van de Boerderijenstichting Fryslân en freonen Fries Landbouw museum)

 

Graag aanmelden via onderstaande knop (selecteer de juiste datum en ga naar Lezing Boerderijenstichting).